บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดย ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล “Asia’s Most Influential Companies”ในงานAsia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019)จัดโดย MORS Group เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในทวีปเอเชียที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน