ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้า 3 รางวัลคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค จาก Global Health & Travel ในการประชุมวิชาการ Asia Pacific Medical Aesthetic & Wellness ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย 1. Integrated Health Clinic of The Year Thailand ผู้ให้การบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่สุดแห่งปี ในประเทศไทย 2. Integrated Health Clinic of The Year Asia Pacific ผู้ให้การบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่สุดแห่งปี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ 3. รางวัล Medical Aesthetic Clinic of The Year in Asia Pacific ผู้ให้บริการด้านเวชศาสตร์ความงามแห่งปี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นับเป็น 3 รางวัลคุณภาพที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในการมอบบริการด้านสุขภาพ ที่เน้นการวางแผนดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในเชิงป้องกันเสมอมา ด้วยความมุ่งหวังในการสนับสนุนการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการให้บริการด้านเวชศาสตร์ความงามที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ VitalLife Scientific Wellness Center เป็นศูนย์สุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน มาเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี

ปัจจุบัน ไวทัลไลฟ์มีโปรแกรมบูรณาการอย่างครบวงจร มีจุดเด่นในการ “ทำนายสุขภาพ” จากการวิเคราะห์เชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองถูกต้อง เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตแบบลึกถึงระดับพันธุกรรม และมอบการดูแลในเชิงป้องกันที่ออกแบบและวางแผนเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน