นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานประชุม พร้อมสื่อมวลชนจากหลายแขนง เพื่อร่วมรับทราบบทบาทภารกิจการดำเนินงานของสถาบันและเป็นการเปิดบ้านรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดมาตรฐานอาชีพ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สื่อมวลชน รวมถึง สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ณ ห้องกมลพร ชั้น 1 โรงแรม เดอะทน สุโกศล กรุงเทพมหานคร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน