พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT พร้อมผู้บริหาร พนักงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. กสท โทรคมนาคมร่วมจัดทำ"ถุงน้ำใจ" บรรจุอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยต่อไป ณ อาคารสำนักงานใหญ่

กองทุนประกันวินาศภัย