นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมาได้เชิญกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ จากอนุฝ่ายวิชาการ และอนุสมาชิกสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)หลังได้จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ใน 2 หลักสูตรนำร่องได้แก่ หลักสูตร SME Online เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 และหลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิกระหว่างวันศุกร์ที่ 19-วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมได้การตอบรับเป็นอย่างดี และการอบรมเสร็จสิ้นลุล่วงด้วยดี โดยตัวแทนสมาคมนักข่าวฯและ มทร.ธัญบุรี ได้สรุปประเมินโครงการเพื่อนำไปพัฒนาการอบรมครั้งต่อไป และโอกาสนี้สมาคมนักข่าวขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่อนุเคราะห์สถานที่ วิทยากรในการจัดอบรม

ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหารือในการอบรมในหลักสูตรต่อไปในอนาคตแต่ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบของหลักสูตรและช่วงเวลาจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน แต่เบื้องต้นจะมีการเชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอินโฟกราฟฟิกเข้ามาประชุมร่วมกันในวันพุธที่ 18 กันยายนนี้ เวลา 10.30 น.ที่สมาคมนักข่าวฯ เพื่อหารือในการอบรมในหลักสูตรต่อไป และทาบทามเชิญให้เป็นผู้สอน หรือเทรนเนอร์ให้กับสมาคมนักข่าวในการจัดอบรมให้กับรุ่นต่อๆไป ซึ่งเรียกว่า เทรนนิ่งฟอร์เดอะเทรนเนอร์ เพื่อยกระดับให้เป็นเทรนเนอร์ให้กับสมาคมนักข่าวในกิจกรรมอื่นๆด้วย