ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “งานแห่งความสุขของประชาชน” เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” ตั้งแต่วันนี้ – 4 ก.ย.62 ที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายนิสิต กล่าวว่า ภายในงานได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย อันได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ และรางวัลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตลอดจนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) หน่วยงานพัฒนาชุมชนในสะอาด รางวัลส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ รางวัลการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลการประกวดกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ รางวัลแอพพลิเคชั่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และรางวัล CDD HRD Quality Award

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน