คณะผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์ ของ หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญโดยรอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้

คณะผู้บริหารระดับสูงและคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 64 คน เข้าเยี่ยมชม หน่วยงานสำคัญทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “ดอกไม้แห่งปัญญาในร่มจามจุรี” เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประกอบด้วย 3 จุดสำคัญ คือ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมา และแผนกฉุกเฉินที่รองรับการรักษาแบบครบวงจร , ต่อมาเป็นเข้าชม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Siam Innovation District หรือ SID อาคารสยามสแควร์วัน หรือเรียกว่า เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรม ได้รับการคัดเลือกมาจาก สาขาอาชีพทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชนและองค์กรอิสระ โดยใช้ระยะเวลาอบรม 5 เดือน ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม - 3 ธันวาคม 2562

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน