ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยในวันที่ 6 เมษายน 2562 จะทำพิธีกรรมตักน้ำ วันที่ 8 เมษายน พิธีทำน้ำอภิเษก วันที่ 9 เมษายน พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันที่ 10 เมษายน การเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย วันที่ 11 เมษายน เป็นการซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก และในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แม่น้ำลำชีบริเวณท่าทำทองหลังวัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธรขณะนี้คณะทำงานได้กำลังจัดเตรียมสถานที่ให้สวยงามและสมพระเกียรติ

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำหรับ "ท่าคำทอง" ท่าน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในแม่น้ำชี หลังวัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นท่าน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่ง เรียกว่า ท่าคำทอง เป็นสถานที่สำหรับตั้งกองสักเลข (เกณฑ์ทหาร) โดยมีเมืองคำทองมาตั้งกองสักเลข สถานที่แห่งนี้ ซึ่งชื่อ "ท่าคำทอง” ถูกตั้งชื่อตามชื่อเมืองคำทอง ที่มารอสักเลขนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ท่าน้ำแห่งนี้ ถือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพเลื่อมใส มีเทพยดาเจ้าพิทักษ์รักษาและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดยโสธร ในปี 2542 ได้ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม ในปี 2550 ได้ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาโดยจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดศรีธรรมาราม ในปี 2554 ใช้เป็นแหล่งน้ำประกอบพิธีพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดยโสธรเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554