รอง ผอ.สพม.32 บุรีรัมย์ มอบโรงเรียนในสังกัดสำรวจช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวฐานะยากจน ที่มีอยู่กว่า 20,000 คน พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว ย้ำดูแลสุขภาพและเวรยามป้องกันอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว และมีลมกรรโชกแรงด้วย

วันนี้ 27 พ.ย.2560 นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.ในฐานะรักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 32 บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ทาง สพม.เขต 32 ได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวและต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้สำรวจจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว รายงานมายังทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือ

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น พบว่ามีนักเรียนที่ฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาว จำนวนกว่า 20,000 คน ของจำนวนนักเรียนในสังกัดกว่า 50,000 คน ในพื้นที่ 23 อำเภอ จำนวน 66 โรงเรียน

ซึ่งกรณีดังกล่าว ทาง สพม.เขต 32 ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และขอเชิญชวนบริจาคเงิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สพม.เขต 32 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.044-612-408

รอง ผอ.สพม.เขต 32 กล่าวด้วยว่า ได้กำชับโรงเรียนทุกแห่งที่อยู่ในความดูแล ได้เอาใจใส่สุขภาพของนักเรียนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการจัดเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระมัดระวังป้องกันอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว ที่มีสภาพอากาศแห้งและลมกรรโชกแรง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงดังกล่าวด้วย