สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์พาไปรู้จักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และภารกิจสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ กับนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้