“ทวี สุรฤทธิกุล” ชี้ “ทักษิณ” จะพัง เพราะตัวเอง ! - สัปดาหวิจารณ์