สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ "เทพไท" จับตา ศูนย์รวมอำนาจที่ "บ้านจันทร์ส่องหล้า"