จู้ตันตัน เป็นพยาบาลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลปักกิ่งถงเหยิน มีสมาชิกในครอบครัวที่แสนอบอุ่น 3 คน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดในอู่ฮั่น เธออาสาเดินทางไปมนฑลหูเป่ย เธออยู่ที่หูเป่ย 65 วันเต็ม เพื่อช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาด มีประสบการณ์มากมายในพื้นที่กักกัน สิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอรู้สึกประทับใจมากที่สุดคือ จดหมายที่ลูกสาวผู้ป่วยรายหนึ่งนำมาด้วยตอนมาส่งของใช้ประจำวัน ซึ่งจดหมายฉบับนี้ทำให้เธอนึกถึงคนในครอบครัว "สำหรับครอบครัวของฉันแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีชีวิต ทุกคนอยู่กันอย่างพร้อมหน้า สุขภาพเข็งแรง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด" เธอกล่าว