จางเจียลี่ (Gesini Chiara) และสมาชิกครอบครัวอีก 5 คนอาศัยอยู่ในปักกิ่ง อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ทั้งคนจีนและคนอิตาลีให้ความสำคัญกับครอบครัวเหมือนกัน ทำให้พวกเขารู้สึกสนิทสนมกันและมีความอบอุ่น โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 ซึ่งเป็น "วันครอบครัวสากล" พวกเขาได้อวยพรครอบครัวใหญ่ (เพื่อนร่วมโลก) และการร่วมมือกันในการต่อสู้กับโรคระบาดระหว่างจีนกับอิตาลีผ่านวีดีโอ