ซูเล่ยสือ (Suresh Varma)และภรรยาอาศัยในชุมชน เซียงมี่วัง ในปักกิ่ง อาศัยในประเทศจีนมา 8 ปีแล้ว พวกเขาสมัครเป็นอาสาในชุมชนในช่วงเกิดโรคระบาด ดูแลงานด้านป้องกันและควบคุมโรคระบาด "เพราะเรามีความสุขมากในประเทศจีน คนจีนดีกับเรามาก ดังนั้นเราเลยอยากทำประโยชน์เพื่อตอบแทนประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน" ซูเล่ยสือ กล่าว