บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายวีระชัย ศรีเพชระกุล (ยืนขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการจัดงาน IT Ladkrabang Open House 2019 โดยมีดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย
(ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน