ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม. รายงานสภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 30 ส.ค.62 โดยระบุตั้งแต่เช้ามืดนี้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตก ส่วนใหญ่เป็นเพียงฝนละออง-ฝนเล็กน้อย คาดจะตกต่อเนื่องทั้งวัน

ขณะที่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ระวังน้ำท่วมฉับพลัน โดยกลุ่มฝนขยายตัวและเคลื่อนไปทางทิศตะวันตก วันนี้แถบภาคกลางและภาคเหนือจะมีฝนมากขึ้น เนื่องจากพายุโซนร้อน "โพดุล"

กองทุนประกันวินาศภัย