“มนัญญา” คิกออฟ มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 หนุนเพิ่มช่องทางการตลาดให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ชูอัตลักษณ์สินค้าโดดเด่นของท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รัฐบาลถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง โดยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน บรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ประชาชนประสบ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้า ผ่านขบวนการสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้า เช่น ข้าวสาร พืชผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป หัตถกรรมและอื่นๆ โดยผู้ผลิตเหล่านั้นกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เมื่อมีผลผลิตจำนวนมากการสนับสนุนกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้สินค้าที่มีคุณภาพของชุมชนได้ไปถึงผู้บริโภคได้โดยตรง

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนให้จัดกิจกรรมมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกชม และซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสินค้าอัตลักษณ์อันโดดเด่น เช่น ผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่สร้างขื่อเสียงให้กับจังหวัด รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้านและควรค่าแก่การสนับสนุนในการสร้างช่องทางการตลาด ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกร ทำให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง และกระจายรายได้สู่ชุมชน”รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 กำหนดจัดงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 100 บูธ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตสาวไหม ทอผ้า สหกรณ์สอนอาชีพ นิทรรศการ ตลอดทั้งการจำหน่ายสินค้าที่โดดเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท ซึ่งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพ และสินค้าข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีธาตุซิริกรอนจากภูเขา เมื่อนึ่งสุกจะมีกลิ่นหอมและนุ่ม ไม่แฉะติดมือ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายแปรรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน ผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

กระทรวงเกษตรฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ที่งาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562” ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์