กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร แจ้งว่า ด้วยวันที่ 29 ส.ค.62 จะมีการควบคุมการจราจรทางน้ำ สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี (ซ้อมย่อยครั้งที่ 2) ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กรมเจ้าท่า แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ดังนี้

เวลา 05.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา 06.00 น. งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 ชั่วคราว

เวลา 06.45 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี - หอประชุมกองทัพเรือ รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา 15.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี - สะพานพระพุทธยอดฟ้า รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึงบริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ขสมก. ได้จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา 05.00 -19.30 น. ดังนี้

เส้นทางที่ 1ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)

เที่ยวไป : เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้าย ถนน เจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

เที่ยวกลับ : เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้ายถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ากลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ ,ท่าพรานนก ,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งที่ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางที่ท่าช้าง

เที่ยวไป : เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวาถนนพระจันทร์  เลี้ยวซ้ายถนนมหาราช  ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางท่าช้าง

เที่ยวกลับ : เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้ายถนนท้ายวัง เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายทางที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ จะมีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในวันที่ 3, 10, 17,  23, 27 ก.ย. และวันที่ 3, 7, 10,  17 และ 21 ต.ค. และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค.62 ก็ได้จัดรถ ให้บริการประชาชนเช่นเดียวกัน

กองทุนประกันวินาศภัย