เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการ เด็กทุกคนอ่านได้ - Every Child Can Read เพื่อร่วมสร้างความ เท่าเทียมให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสในการอ่านหนังสือที่เหมาะสมตามวัย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กทุกคนในประเทศ และพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านบริการ CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และกล่องบริจาคที่จุดบริการลูกค้า ณ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ทุกสาขา

กองทุนประกันวินาศภัย