กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่เดือนก.ค.62 โตต่อเนื่อง-สูงสุดรอบ 5 ปี ระบุหลายปัจจัยหนุน โดยเฉพาะกลุ่มก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์มาแรง กังวลห่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ด-การเมืองไร้เสถียรภาพฉุดยอดตั้งบริษัทใหม่ครึ่งปีหลังวูบ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือนก.ค.62 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ 6,459 ราย สูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 58 เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.62 จำนวน 5,586 ราย เพิ่มขึ้น 873 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และเมื่อเทียบกับเดือนก.ค.61 จำนวน 5,964 ราย เพิ่มขึ้น 495 ราย คิดเป็นร้อยละ 8

สำหรับธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 596 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ส่งผลให้มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนก.ค.62 มีจำนวน 22,866 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.62 จำนวน 15,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 และเมื่อเทียบกับเดือนก.ค.61 จำนวน 26,354 ล้านบาท ลดลง 3,488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13

ทั้งนี้ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนม.ค.-ก.ค.62 จำนวน 44,681 ราย และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 43,512 ราย เพิ่มขึ้น 1,169 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 โดยเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ 140,622 ล้านบาท ลดลง 28,604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา 169,226 ล้านบาท

ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนก.ค.62 มีทั้งสิ้น 1,594 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.62 จำนวน 1,264 ราย เพิ่มขึ้น 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 และเมื่อเทียบกับเดือนก.ค.61 จำนวน 1,688 ราย ลดลง 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 โดยธุรกิจเลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ

“ส่งผลมูลค่าทุนธุรกิจประกอบกิจการเดือนก.ค.62 จำนวน 8,279 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.62 จำนวน 4,973 ล้านบาท ลดลง 3,306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 และเมื่อเทียบกับเดือนก.ค.61 จำนวน 6,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,997 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32"

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามองว่าแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจในช่วงเวลาที่เหลือปีนี้ เมื่อประเมินจากอัตราการเติบโตของจีดีพี และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามฤดูกาล (Seasonal Trend) พบว่าปกติจะมีการจัดตั้งธุรกิจไตรมาส 3 ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ของปี แต่ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองยังถือเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการจัดตั้งธุรกิจสำหรับไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ได้

“ขณะนี้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับแนวทางการส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้กับผู้มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งใหม่หลายแนวทาง ซึ่งลดขั้นตอนด้านต่างๆให้น้อยที่สุด เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถมาใช้บริการสะดวกและรวดเร็วขึ้นและอีกหลายแนวทางที่จะออกมาหลังจากนี้ทำให้ยอดจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ที่คาดการณ์ไว้น่าจะมียอดสูงถึง 70,000-75,000 รายได้แน่นอน