จากรายงานการบูรณะโบราณสถานทั่วประเทศ มีประมาณ 40 แห่ง ผิดหลักการอนุรักษ์ตามขนบไทย

วันนี้(26ส.ค.62) นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโบราณสถานที่ถูกทาสีทอง และติดตามความก้าวหน้าการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสำคัญ ใน จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม ว่า ได้รับรายงานการดำเนินงานบูรณะโบราณสถานทั่วประเทศที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบราณสถาน มีประมาณ 40 แห่ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการไม่ขออนุญาตทำการบูรณะจากกรมศิลปากรก่อนการดำเนินงาน มีการบูรณะผิดหลักการอนุรักษ์ตามขนบไทย เช่น การทาสีทองลงบนโบราณสถานทั้งหมด รวมถึงซุ้มประตูและประติมากรรม โดยใช้สีสมัยใหม่ที่มีความคงทนสูง แต่ปัญหาคือไม่สามารถระบายความชื้นได้ ทำให้เนื้อปูนผนังผุกร่อนได้ง่าย ขณะเดียวกันยังมีการฉาบด้วยปูนซีเมนต์ดำทับปูนเก่า ทำให้ระบายความชื้นไม่ได้ และไม่มีคุณสมบัติการยึดเกาะกับชิ้นงาน ส่งผลต่อปูนเก่าและอิฐเก่าหลุดร่อนออกมา นอกจากนี้เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้บูรณะ เป็นทั้งชาวบ้านและเจ้าอาวาส

นายอรุณศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมศิลปากรได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วหลายแห่ง เนื่องจากหลังได้เรียกมาชี้แจงและทำความเข้าใจให้ปรับแก้แล้ว แต่ทางวัดไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง อาทิ วัดพยัคฆาราม จ.สุพรรณบุรี วัดไลย์ จ.ลพบุรี อย่างไรก็ตามหากวัดใดยังทำการบูรณะลักษณะเช่นนี้อีก จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสและผู้รับผิดชอบทันที ทั้งนี้กรมศิลปากรจะเชิญบริษัทผลิตสีมาพูดคุย หาความเป็นไปได้ในการผลิตสีเพื่อการบูรณะโดยเฉพาะ

น.ส.อัจฉรา แข็งสาริกิจ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กล่าวว่า ในจ.สุพรรณบุรีมีปัญหาโบราณสถานที่ถูกทาสีทองจำนวน 9 แห่ง แต่การดำเนินโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโบราณสถานที่ถูกทาสีทองเร่งด่วน 3 แห่ง ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค.62 คือ วัดโพธาราม วัดไชนาวาส และวัดลาวทอง โดยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ มีประติมากรรมสวยงาม รวมถึงสภาพความเสียหายจากการทาสีทองที่จำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะงานประติมากรรม เช่น ใบเสมา ซุ้มประตู และหลวงพ่อดำ ก่อนที่จะเสียหายมากกว่านี้ ใช้งบประมาณในการแก้ปัญหารวมประมาณ 9 แสนบาท และในปีนี้กรมศิลปากรจัดอบรมพระสังฆาธิการในเขตที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด โดยมีเจ้าอาวาสเข้าร่วม ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่วัด
“บางวัดพบปัญหาจากการทาสีทองแล้ว สีหลุดร่อน แต่กลับไม่กล้าบอกชาวบ้าน จึงต้องเชิญหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมให้ความรู้เพื่อรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถาน ไม่ทาสีทองทั้งหมด จะทำเฉพาะส่วนยอดและส่วนที่สำคัญ สำหรับวัดโพธาราม วัดไชนาวาส และวัดลาวทอง สำนักศิลปากรที่ 2 มีแผนจะบูรณะให้คงสภาพความดั้งเดิม ภายใต้งบประมาณปี 64-65” น.ส.อัจฉรา ผอ.สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กล่าว


วัดโพธาราม จ.สุพรรณบุรี


วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี


วัดลาวทอง จ.สุพรรณบุรี

กองทุนประกันวินาศภัย