ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพฟันของเด็กไทยในการรับบริการทางทันตกรรม โดยเฉพาะเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร อยู่ห่างไกลชุมชนและตัวเมือง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย, มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเองอีกด้วย โดย ล่าสุดได้เข้าลงพื้นที่ให้การบริการในพื้นที่อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอปลายพระยา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,035 คน

โอกาสนี้ ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ มร. เฮสเตอร์ ชิว รักษาการประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ได้เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ให้บริการด้าน ทันตสุขภาพแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย

พันธกิจดังกล่าวนี้จะยังคงขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม และสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในครั้งต่อไปหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ มีกำหนดเดินทางไปให้บริการแก่เด็กๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 3-6 กันยายน 2562

ติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand

หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

กองทุนประกันวินาศภัย