เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 ศูนย์บรรเทาสารภัยมณฑลทหารบกที่ 31 จัดกำลังพลสนับสนุนการทำฝนหลวงเพื่อเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ โดยเครื่องบินของกรมฝนหลวง จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติการบินในเขตพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และบริเวณเขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance