นายพิษณุ พลธี ส.ส.ปทุมธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี เขต6 ได้ให้ความไว้วางใจเลือกตนเองมาเข้ามาทำหน้าแทน โดยในครั้งนี้เป็นการลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรกในสนามการเมืองใหญ่ ในนามพรรคภูมิใจไทย ซึ่งจากประสบการณ์ 10 ปี ที่ผ่านมามาบนเส้นทางการเมืองของตนเองและด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาได้รับฟังเสียงจากประชาชน ทำให้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทยและได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี ในที่สุด

นายพิษณุ พลธี เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2524 อายุ 38 ปี เป็นชาวจังหวัดปทุมธานี โดยกำเนิด เป็นบุตรของนาย สุธิพงศ์ พลธี อดีตนายกอบต.คลอง5 และนางสมนึก พลธี มีพี่น้อง2คน คือนายพิษณุ พลธีและนางสาวนุจสรา พลธี อายุ31 ปี รับราชการที่อบต.คลอง7 จบการศึกษา ประถมศึกษาที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง มัธยมศึกษาที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระดับอุดมศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เริ่มเข้าสู่ถนนการเมืองเมื่อปี 2552 โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต อำเภอคลองหลวง 2สมัย เคยดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายพิษณุ พลธี เปิดเผยต่ออีกว่า เริ่มต้นจากทางครอบครัวเป็นอดีตนักการเมืองมาก่อน ตนเองได้คลุกคลีกับการเมืองมาตลอด เนื่องจากบิดาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น คลุกคลีกับประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีมาโดยตลอด ลงพื้นที่เพื่อช่วยงานทางด้านการเมืองเป็นเวลากว่า 20 ปี ทำให้ตนเองได้สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และเข้าถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มันเหมือนการเมืองอยู่ในสายเลือดมากกว่า

โดยส่วนตัวเราได้ออกพื้นที่มาโดยตลอด ไปในฐานะลูกของนักการเมืองจนถึงเวลาที่เหมาะสมทั้งอายุและวุฒิการศึกษา เมื่อพร้อมตนเองก็เลยตัดสินใจลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พอเราไปคลุกคลีกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ก็พบปัญหาหลักคือพืชผลทางการเกษตรพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ราคา นี่คือตัวปัญหาหลัก เมื่อชาวบ้านเขาก็ไม่มีเงินกินเงินใช้ เขาก็จะได้รับความเดือดร้อน และไม่มีความสุขในชีวิตทั้งนี้ เราเองก็ได้นำปัญหาเหล่านี้ไปเสนอในพรรคภูมิใจไทยเพื่อจะทำเป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเงินเดือนที่ได้รับเราก็เอาเงินตรงนี้ช่วยงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ลงพื้นที่ตลอดแทบทุกวัน ตอนที่ตนเองเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณ มาสนับสนุน อาคารเรียน และโดมเอนกประสงค์ ให้กับโรงเรียน ต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งถนนเส้นทางต่างๆเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เมรุเผาศพ นี่เป็นปัจจัยพื้นฐานและเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องได้รับ เพราะเป็นภาษีของพี่น้องประชาชน แค่เราเห็นพี่น้องประชาชนมีความสุข เราก็ได้รับความสุขด้วย

และในวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกตนเองเข้ามาทำงานให้กลับบ้านเกิด ให้กับประเทศชาติของเรา เชื่อว่าประชาชนอยากจะเห็นผู้แทนราษฎรของตนเอง เอาปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องไปนำเสนอให้กับรัฐบาล เพื่อที่จะแก้ไขและตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่น ช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อพี่น้องประชาชน หลังจากที่ได้รับตำแหน่งตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ต้องการจะ ผลักดันนโยบายต่างๆ ที่นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ส.ส.โดยนายพิษณุ พลธี เป็นส.ส.ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,064 บาท ไม่มีภาระหนี้สิน แถมยืมรถเพื่อนใช้