อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมกับดูแลผู้ป่วยติดเตียงอนาถา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย เป็นประธาน “โครงการอำเภอปายยิ้ม...เคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้” ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ วัดแพมบก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการประชาชนและเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทห่างไกล โดยส่วนราชการต่างๆ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชน มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 10 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแนวทางแก้ไขต่อไป โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.1722 สำนักงานที่ดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย เกษตรอำเภอปาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปายที่ 4 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแพมบก กิ่งกาชาดอำเภอปาย และประชาชน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 150 คน

ในวันเดียวกัน เมื่อเวลา 10.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพมบก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ลงพื้นที่ผู้ป่วยติดเตียง บ้านแพมบก หมูที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย และมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลคนป่วยต่อไป

-----------------------------------------
ทศพล / แม่ฮ่องสอน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน