“กฤษศญพงษ์” ปลัดก.วัฒนธรรมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช็คข้อมูลสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการพิธีการศพ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณี มีผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า เท่าที่ได้รับรายงาน มีผู้ร้องเรียนไปยัง 2 ส่วน แบ่งเป็นหน่วยราชการภายนอก ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลปกครอง ทั้ง 2 หน่วยงานได้ขอข้อมูลการสอบมายังกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อประกอบการพิจารณา และอีกส่วน มีการยื่นคำร้องมาที่วธ.โดยไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบบรรจุข้าราชการ ทั้งนี้ ในส่วนวธ.ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อเช็คข้อมูลทั้งหมดทุกประเด็น และที่ยังมีข้อสงสัยให้ชัดเจน โดยมีนายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการ วธ. เป็นประธาน
“กระบวนการสอบจะต้องมีความโปร่งใส จะศึกษาการดำเนินงานทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะจัดส่งข้อมูลให้ส่วนราชการภายนอกที่ขอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย การส่งเรื่องร้องเรียนมาที่วธ.นั้น แม้ไม่มีการลงชื่อผู้ร้องเรียนแต่เมื่อมีมูลของความไม่โปร่งใส วธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ให้ตั้งคณะกรรมการสอบให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดวธ. กล่าว

ภาพประกอบ

กองทุนประกันวินาศภัย