กรุงเทพมหานคร เปิดบริการใหม่ “Book Delivery” บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด ส่งเสริมประชาชนรักการอ่าน โดยให้ยืมคืนระหว่างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกทม. ทั้ง 36 แห่ง และหอสมุดเมืองกทม. เพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชน แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดกทม.ก็สามารถใช้บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุดได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปห้องสมุดที่อยู่ไกล

สำหรับขั้นตอนในการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด เพียงเข้าไปค้นหาหนังสือเล่มที่ต้องการทางเว็บไซต์ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. www.bangkok.go.th/cstd หรือสแกนจากคิวอาร์โค้ด จากนั้นเลือกเมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ BMA Library Network แล้วทำตามขั้นตอน โดบได้รับหนังสือที่ต้องการภายใน 1 สัปดาห์ ณ ห้องสมุดปลายทางที่ต้องการไปรับหนังสือ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งแก่ผู้ใช้บริการให้ทราบทันทีที่หนังสือมาถึง

ทั้งนี้ สามารถจองหนังสือได้ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ตัดรอบจองทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 16.30 น. เมื่อได้รับหนังสือและอ่านจบแล้วต้องส่งคืนห้องสมุดที่ไปรับมาตามวันที่กำหนด เพื่อหนังสือเหล่านี้จะได้แบ่งปันไปยังผู้สนใจท่านอื่นๆ ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน