นร.ตรัง เยี่ยมชมสภาใหม่ คณะแรก พร้อมรับปาก “ชวน”ขอเป็นจิตอาสา กำจัดขยะพลาสติก และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หลังพะยูน “มาเรียม” เสียชีวิต

วันที่ 21 ส.ค. เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ จ.ตรัง จำนวน 30 คน ร่วมแถลงข่าว ภายหลังจากได้เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาแห่งใหม่ และร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ เป็นคณะแรก

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า นักเรียนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีความภาคภูมิใจการทำหน้าที่ของประธานสภาฯ นอกจากนี้ จังหวัดตรัง ยังมีปรากฏการณ์ที่สำคัญ คือ การเสียชีวิตของพะยูน “มาเรียม” จากขยะพลาสติกนั้น ทำให้สังคมกลับมาตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม และขยะทางทะเล ว่าเป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์อย่างจริงจัง ประธานสภาฯ จึงมีดำริให้ยกกรณี “มาเรียม” เป็นตัวอย่างในการกำจัดขยะพลาสติก และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะร่วมเป็นจิตอาสา เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่จะไม่สร้างขยะพิษ พร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน