วันนี้(21 สิงหาคม 2562)​ นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จ.สตูล เปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคดื่มกินปลอดภัยห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คนเข้าร่วม ประกอบด้วย แกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปตำบลฉลุง ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากร จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญให้ความรู้ในเรื่องการบริโภค การใช้น้ำ น้ำที่สะอาด และการเลือกซื้อเลือกใช้ การเลือกบริโภคพร้อมสาธิตการทดสอบน้ำดื่มที่สุ่มตรวจว่ามีสารอะไรบ้าง ตลอดทั้งวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความตั้งใจของผู้เข้าร่วมโครงการในการรับความรู้

นางรอฝีเซ๊าะ ใบกาเด็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง กล่าวว่า ในปัจจุบันพบการปนเปื้อนของอาหารจากสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เนื่องจากผู้จำหน่ายอาหารบางรายอาจไม่ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองจำหน่ายว่ามีการปนเปื้อนสารเหล่านี้อยู่ หรือบางรายอาจทราบแต่ยังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงทำให้การบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้

นางรอฝีเซ๊าะ กล่าวต่อว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้อุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ดื่ม กิน อย่างปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการอุปโภคบริโภคน้ำดื่ม อาหาร อย่างปลอดภัย. ป้องกันการเกิดโรคจากอาหารหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาด ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานคุ้มครองผู้บริโภค แก่ แกนนำ อสม. ,ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

นายชนะ ยากะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง มีความตระหนักเล็งเห็นความสำคัญเพราะเป็นวิธีป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุของโรคที่เกิดจากการบริโภค การจัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ดื่ม กิน อย่างปลอดภัย ห่างไกลโรค ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนบริโภคอย่างปลอดภัย และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความมั่นใจว่าอาหารที่ซื้อมารับประทานมีความปลอดจากสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคได้ น้ำดื่มทุกวันจากร้านค้า ประปาภูเขา ประปาหมู่บ้าน มีความสะอาดไม่มีสารตกตะกอนหรือมีสารพิษอันตรายจากการได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้และจะได้นำไปบอกต่อแก่บุคคลใกล้ชิดอีกต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน