เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการกำหนดวันเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ประเด็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน และนโยบายรัฐบาลไม่มีการระบุที่มางบประมาณให้ชัดเจนว่า ตนกำหนดให้งดประชุมส.ส.สัปดาห์หน้า เนื่องจากประธานและรองประธานทั้ง 2 สภา รวมถึงสมาชิกรัฐสภาประมาณ 50 คน ติดภารกิจจัดงานประชุมรัฐสภาอาเซียน แต่เมื่อมีการบรรจุเป็นญัตติเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมีการกำหนดวันประชุมเพื่อจัดให้มีการอภิปราย ซึ่งสามารถกำหนดวันประชุมเฉพาะกรณีนี้แยกจากวันประชุมตามปกติได้ โดยจะพิจารณาจากความพร้อมทั้งฝ่ายส.ส. และรัฐบาล

“การอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีผู้ชี้แจง ดังนั้นการกำหนดวันอภิปรายจะต้องดูความพร้อมของฝ่ายคณะรัฐมนตรีด้วย คาดว่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้ภายในสมัยประชุมนี้ ไม่เกินวันที่ 18 ก.ย.ไม่น่าจะต้องเปิดประชุมวิสามัญนอกสมัยประชุม ส่วนความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของฝ่ายครม.แต่ทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ส่งหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความร่วมมือให้มาชี้แจงโดยปกติอยู่แล้ว”นายชวนกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย