เมื่อวันที่ 20 สค.62 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นประธานเปิดสะพานไม้ไผ่ตาดไฮ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยี่ยมชม ความสวยงามของเขื่อนดินกั้นอ่างเก็บน้ำ โดยมีนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ นายอำเภอโนนสัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงาน