เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเสนอแนวทางและดำเนินการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวอีกว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 121 ราย แบ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 80 ราย กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 19 กลุ่ม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 15 ราย องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 7 องค์กร

สำหรับบุคคลมีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัล อาทิ นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ รับรางวัลสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นางสาวญาดา สัจจากุล หรือ น้องฮูโต๋ รองแชมป์จากการประกวดร้องเพลงรายการ The Voice Kids Thialand Season 5 รับรางวัลสาขาศิลปวัฒนธรรม, หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 กันยายน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน