ครม.แต่งตั้ง "ข้าราชการการเมือง" 15 เก้าอี้ กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี “พปชร.” พรึ่่บ "แรมโบ้อีสาน-อำนวย-ทศพล-ทวี-ชื่นชอบ" นั่งกรรมการผช.รมต.

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญวินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติอนุมัติข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เพื่อประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ ในเรื่องที่มอบหมาย จำนวน 15 ราย ได้แก่ 1.นายอำนวย คลังผา สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ อดีตส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายทวี สุระบาล สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

3.นายทศพล เพ็งส้ม หัวหน้าทีมต่อสู้คดีถือหุ้นสื่อของพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 6.นายนิทัศน์ รายยวา เลขาธิการพรรคพลังธรรมใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

7.นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9.นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการคลัง 10.นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11.นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 12.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล อดีตส.ส. กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพลังงาน

13.พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สินทวงศ์ ณ อยุธยา คณะทำงานรมว.มหาดไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงมหาดไทย 14.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงวัฒนธรรม และ15.นายธีระยุทธ วานิชชัง อดีตทีมหาเสียงพรรคพลังประชารัฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อส่วนใหญ่ เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ในส่วนของนายชื่นชอบ นั้น เป็นตำแหน่งในโควตาของพรรคพลังท้องถิ่นไท ขณะที่ พล.ต.ท. ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เคยเป็นคณะทำงานของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มาตั้งแต่สมัยรัฐบาล คสช.