นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เปิดเผยว่า ในวันนี้ยิ่งเศรษฐกิจแข่งขันกันมากขึ้นเท่าไหร่ เราต้องยิ่งปรับเปลี่ยนและปรับตัวเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น หากเพียงก้าวพลาดหรือหยุดพัฒนาเพียงเสี้ยววินาที “องค์กร” หรือ “คุณ” อาจจะหลงทางและไล่ตามคนอื่นไม่ทันพลาดโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะนำคุณไปสู่เส้นชัยก็เป็นได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ องค์กรจะต้องเข้าใจก่อนว่า ปัญหาขององค์กรคืออะไร ตอนนี้องค์กรยืนอยู่ที่จุดไหน ความท้าทายใหม่ ที่กำลังจะเข้ามามีผลกระทบกับองค์กรในรูปแบบไหนบ้าง องค์กรมีความพร้อมอย่างไรบ้าง แล้วเราจะมีหนทางแก้ปัญหาและเส้นทางใหม่ เพื่อรับมือให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากการปรับองค์กรแล้ว สิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้คือ การเริ่มลงทุนในการปฏิรูป “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คนในองค์กร” ให้สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องเดิมๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์ “รีสกิล” (Reskill) เพิ่มทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดท่ามกลางโลกดิสรัปชั่น (Disruption)

ล่าสุดSEACได้ร่วมกับ 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย อย่าง อิตัลไทย เอไอเอส พีทีจี เมืองไทยประกันชีวิต มิตรผล และเอสซีจี ที่มองหา “จุดเปลี่ยนสู่ความท้าทายในอนาคต” เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ"คน"และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา"คน" เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัดต่อการแข่งขันบนโลกดิสรัปชั่นได้ โดยได้เป็นกลุ่มบริษัทแรกที่ร่วมเสริมอาวุธให้กับคนในองค์กร ผ่านการ"Reskilling"บนบริบทที่ว่า การรีสกิล หรือ การเพิ่มพูนทักษะเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว และไม่สามารถทำสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นๆ

ทั้งนี้การรีสกิล"คน"สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในทุกเรื่อง ทุกด้าน หลากหลายสาขาวิชา แต่"บุคคล"นั้นต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป โดยครั้งนี้ ทุกองค์กรได้นำ YourNextU โมเดลการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานที่ตอบโจทย์ในเรื่องรีสกิลมาขับเคลื่อนบุคลากรภายในองค์กร ด้วยจุดเด่นหลักสูตรที่เข้าถึงง่าย ครอบคุลม และหลากหลายด้วยจากสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ Stanford Center for Professional Development มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, The Arbinger Institute, Tirian, The Ken Blanchard Companies, FinxS, J2N Global, Psytech International, Simplilearn พร้อมทั้งยังมีหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ยุค 4.0 และอื่นๆ ซึ่งแต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และผู้เรียนยังมีโอกาสได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันเจ้าของหลักสูตรโดยตรง สามารถนำไปใช้ต่อยอดการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

นางอริญญา กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ SEAC ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจาก6องค์กรยักษ์ใหญ่ระดับแนวหน้า ของประเทศไทย อาทิ คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ,คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ,คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ,คุณฤทัย สุทธิกุลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL ,ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่ว่าทำไม การพัฒนา"คน" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และทำไมถึงต้องเป็น YourNextU โมเดลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของ SEAC

อย่างไรก็ตามผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เพราะ YourNextU คุ้มค่าต่อการลงทุนในการพัฒนาพนักงานเพราะประกอบไปด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามแนวทางที่ถนัด จึงนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น พร้อมคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้ผู้เรียนเลือกกำหนดรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Personalized Learning) นอกจากนี้ หลักสูตรต่างๆ ของ YourNextU ยังมีความทันสมัยต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการอัพเดทหลักสูตรใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Speed of Change) และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การขยายธุรกิจและพัฒนาองค์กรไปได้ในวงที่กว้างขึ้น (Scalability)

“เพราะยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นเท่าไหร่ ทรัพยากรมนุษย์ย่อมสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา และต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการรีสกิลตัวเองเพื่อเป็นประตูเปิดโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า ความมั่นคง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น ในรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้น SEAC พร้อมที่จะเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยสร้างให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งในด้านขององค์กร ตลอดจนระดับบุคลากรผ่านโมเดลการเรียนรู้ YourNextU เพื่อ สร้างสังคมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการนำนวัตกรรม มาสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่ยั่งยืน”นางอริญญา กล่าว

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และค้นหาทักษะเพื่อพัฒนาตนเองได้แล้วกับ SEAC พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ YourNextU โมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด (The Best Blended Learning Model) ที่ให้คุณเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดครั้ง และไม่จำกัดวิชา ราคาเพียง 12,000++ บาท/คน/ปี ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.yournextu.com

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน