19 ส.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม. จะมีการพิจารณามาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ในวันที่ 20 ส.ค.นี้ หลังจากนั้นจะใช้เวลาเตรียมระบบและเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในปลายเดือนก.ย.-พ.ย.นี้ หรือจนกว่าครบ 10 ล้านคน เพื่อรับสิทธิวงเงินใช้จ่ายค่าที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าสินค้าชุมชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์คนละ 1,000 บาท และรับสิทธิแคชแบ็กคืนเงิน 15% เมื่อนำเงินส่วนตัวไปใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับร้านที่เข้าร่วม วงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท ได้สิทธิรับคืนสูงสุดคนละ 4,500 บาท

สำหรับคุณสมบัติ ต้องเป็นคนไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการลงทะเบียนทำได้ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน พร้อมกับเลือก 1 จังหวัดท่ีจะเดินทางไปซึ่งไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน รวมถึงต้องสมัครแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นระบบใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลสร้างขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการโอนและใช้จ่ายเงิน 1,000 บาท รวมถึงรับเงินแคชแบ็กคืน 15% โดยการลงทะเบียนให้สิทธิทุกคน ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะลงทะเบียนหลายคนก็ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

“โครงการนี้รัฐได้เตรียมกรอบใช้งบประมาณกว่า 55,000 ล้านบาท มีอายุโครงการ 2 เดือนเศษ ตั้งแต่ปลายเดือนก.ย. ถึงสิ้นเดือนพ.ย. โดยแบ่งเป็นวงเงินที่ให้เลย 10,000 ล้านบาท และวงเงินแคชแบ็กที่เตรียมไว้อีก 45,000 ล้านบาท แต่การใช้งบจริงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ามีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเต็ม 10 ล้านคนหรือไม่ และคนจำนวนนี้ใช้จ่ายเพื่อรับแคชแบ็กคืนเต็มโควตาคนละ 4,500 บาทหรือเปล่า ซึ่งความจริงคาดว่าไม่น่าใช้ถึงขนาดนั้น แต่หากใช้ถึงจริงก็น่าจะคุ้มค่า เพราะช่วยกระตุ้นดึงเงินของประชาชน และรัฐกระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากภายใน 2 เดือน ได้ทันทีถึง4 แสนล้านบาท เกิดการหมุนเวียนในระบบนับล้านล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม หลังลงทะเบียน และได้รับสิทธิแล้ว ผู้มีสิทธิจะต่้องเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่เลือกไว้ภายใน 2 สัปดาห์ หากใช้ไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ และดึงเงินกลับคืนทันที พร้อมนำสิทธิไปให้คนต่อไป เพื่อเป็นการันตีว่าจะมีคนเดินทางไปใช้จ่ายจริงแน่นอน ที่สำคัญแอพฯ เป๋าตัง จะใช้จ่ายค่ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ซื้อสินค้าท้องถิ่น ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนสังคมไร้เงินสด ส่วนวิธีการรับเงินแคชแบ็กคืน 15% ของวงเงิน 30,000 บาท ผู้ใช้สิทธิจะต้องโอนเงินของตัวเองเข้าแอพฯ เป๋าตัง ก่อน และนำไปใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าที่กำหนด จากนั้นระบบจะคืนเงินให้ 15% ของวงเงินใช้จ่ายจริงในช่วงเดือนธ.ค.62

ขณะเดียวกัน ภาครัฐจะมีการเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ฯ และติดตั้งแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน เพื่อรับค่าสินค้าและบริการ ตั้งแต่มีมติ ครม.จนถึงกลางเดือนก.ย.นี้ด้วยโดยจะต้องเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชา รวมถึงที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ ที่อยู่ในบัญชีของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ขณะเดียวกัน ททท.จะมีการรวบรวมจัดทำแพ็คเกจโปรโมตการท่องเที่ยว ลด แลก แจก แถมครั้งใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทาง ช่วงการใช้มาตรการดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance