PTT-KV-DJSI-Online

สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองประจำวันที่ 19 ส.ค.62 เปิดเมื่อตลาดเวลา 9.45 น. ปรับลดลง 100 บาท  จากช่วงปิดตลาดเมื่อวันที่ 17 ส.ค.62

- ทองคำแท่ง  รับซื้อบาทละ 21,950 ขายออกบาทละ 22,050.00
- ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 21,557.52 ขายออกบาทละ 22,550.00