จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสูบน้ำระยะไกล ไปเติมในอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง เพื่อใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้ชาวอำเภอเขาวงกว่า 3,000 ครัวเรือนได้ใช้อย่างต่อเนื่อง หลังปริมาณน้ำใช้ได้อีกเพียง 20 วัน เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ขณะที่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์สั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง หลังปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำสุดในรอบหลายปี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสาชาวอำเภอเขาวง ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยบง บ้านหนองสำราญ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อส่งน้ำได้อย่างสะดวก เพื่อสูบน้ำจากห้วยบงไปเติมในอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง ระยะทางกว่า 700 เมตร ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ หน่วยบริการอำเภอเขาวง นำน้ำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาให้ประชาชนชาวอำเภอเขาวงในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 3,000 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง หลังน้ำในอ่างมีระดับต่ำสุด ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพียง 82,000 ลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันต้องใช้น้ำในการผลิตน้ำประปามากถึงวันละ 1,700 ลูกบาศก์เมตร และคาดว่าน้ำที่มีจะใช้ได้ประมาณ 20 วันเท่านั้น

นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอเขาวง กล่าวว่า เครื่องสูบน้ำระยะไกลส่งน้ำด้วยท่อขนาด 8 นิ้ว ระยะทางประมาณ 700 เมตร จะสูบน้ำได้ประมาณวันละ 3,800 ลูกบาศก์เมตร มีเป้าหมายในการสูบน้ำให้ได้ปริมาณ 2 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ชาวอำเภอเขาวงมีน้ำประมาใช้อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดินทางไปตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสูบน้ำระยะไกล กล่าวว่า ในปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอวิงวอนให้ประชาชนชาวอำเภอเขาวงใช้น้ำเท่าที่จำเป็นและคุ้มค่า ซึ่งจะทำให้ไม่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำใช้ในระยะยาว เพราะในอนาคตไม่มั่นใจว่าฝนจะทิ้งช่วงนานขนาดไหน ถ้าเกิดฝนแล้งไปยาวนานก็จะมีน้ำใช้โดยไม่ขาดแคลน จึงขอวิงวอนประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขณะที่นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนบริหารจัดการน้ำ หลังได้รับรายงานสถานการณ์น้ำจากโครงการชลประทานกาฬสินธุ์และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 88.382 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 17.013 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.25 ขณะที่น้ำในเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ ณ ปัจจุบัน 407.60 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20.59 ซึ่งถือว่าสถานการณ์น้ำค่อนข้างวิกฤต แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝน แต่จากการคาดหมายลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนสะสม โดยสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ระบุมีฝนตกเพียงร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ มีเพียง 462.79 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าน้อยมากและต่ำสุดในรอบหลายปี ดังนั้น จึงขอให้ทุกคน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เน้นการอุปโภค บริโภคเป็นหลัก แบ่งปันและหาจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำ เตรียมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องได้เร่งหารือ วางแผนการใช้น้ำ และแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ราษฎรอย่างเต็มที่

นายไกรสร กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค ให้กับราษฎรที่อำเภอเขาวง โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันวางแผนสูบน้ำจากลำพะยัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มาเติมลงในอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง โดยได้รับการสนับสนุน รถสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือราษฎร 2,000 ครัวเรือน 5,200 คน ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสูบน้ำระยะไกล ไปเติมในอ่างเก็บน้ำสายนาเวียง เพื่อใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้ชาวอำเภอเขาวงกว่า 3,000 ครัวเรือนได้ใช้อย่างต่อเนื่อง หลังปริมาณน้ำใช้ได้อีกเพียง 20 วัน เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ขณะที่นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์สั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง หลังปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำสุดในรอบหลายปี

ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน