สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งผลงาน ประกวดคลิปวิดีโอ NIA Creative Contest 2019 ในหัวข้อ “Images of Futures: How do you work in the Future” คลิปวิดีโอสั้นที่สื่อถึงการทำงานและการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง http://bit.ly/2Gsmkyg ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562 พิเศษ สำหรับ 40 ทีมแรกที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปฟรีในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) และชิงเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน เป็นจำนวน 30 ทีม ทีมละ 5,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-7495458 เว็บไซต์ www.nia.or.th และ facebook.com/InnovationForesight

กองทุนประกันวินาศภัย