เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 62 เวลา 2130 พ.ท. สมเกียรติ มณีล้ำ รอง หน.ชป.มช. กอ.รมน.จังหวัด น.ว. และคณะ ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการสถานบริการ เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 1. ร้านเอฟเวฟ 2. ร้านโกดัง1 3. ร้านเสลา 4. ร้านไอเสียคาเฟ่ 5. ร้านไไม่บอก 6.ร้าน ถะโหล่ 7. ร้านแฮงโอเวอร์ 8. ร้านแล้วแต่ 9. ร้านบาโรม และ 10 ร้านนอบนอบ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแรงงานต่างด้าวทำงานรับจ้าง จำนวน 57 คนไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน