สัปดาห์พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 – 23 ส.ค. 2562

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ควรรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย เพื่อนฝูงจะแนะนำงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ด้วยเหตุที่เป็นคนมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก การเงินสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม หากมีปัญหาก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตนเอง จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง เงินทองถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตลอดจนยวดยานพาหนะ มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับคนรัก

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

จะได้งานที่พึงพอใจ มีเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นหลายคน ควรระวังจะมีปากเสียงกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะได้เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ การเจรจาติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะมีผลงานเป็นที่ เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศลได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย การเงินจะมั่นคงดีขึ้น จะได้สิ่งของที่มีค่าตามปรารถนา มีเงินผ่านมือเข้ามามากกว่าปกติ แต่ก็มีรายจ่ายมาก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ หากท่านมีความเพียรพยายาม สุขุมรอบคอบ ก็จะสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีได้อย่างแน่นอน ควรควบคุมอารมณ์ให้ดี มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ การกระทำที่หักโหมจนเกินพอดีจะทำให้สุขภาพทรุดโทรม

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ จะทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี การมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทำให้การงานฟื้นตัวขึ้น ควรมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน มีโอกาสเดินทางไกล คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ มีเรื่องต้องใช้เงินอยู่เสมอ การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะ เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง ควรระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพให้ดี

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

งานเก่าๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง ควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ให้ดีก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน จะได้คบมิตรสหายแดนไกลคนต่างถิ่นต่างแดน การมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานทำให้การงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ควรมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ จึงควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้ใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดีกว่าที่จะนำไปลงทุนในห้วงเวลาที่มีการปั่นป่วนทางธุรกิจซึ่งไม่แน่นอน การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ท่านมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

งานเก่าๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง การเจรจาติดต่อทางธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกๆ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศลได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย จะได้งานทำที่พึงพอใจ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้ เงินทองจะถูกใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการพักผ่อนของครอบครัว ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนด้วยดี เงินทองถูกใช้ไปมากขึ้นหลายทาง ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้เป็นระบบมีระเบียบเป็นขั้นตอน การเงินจะดีขึ้นไปพร้อมๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วย มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

งานเก่าที่คั่งค้างจะได้รับการแก้ไขทำให้จบลงโดยเร็ว มีโอกาสได้ทำงานพิเศษด้านการให้บริการสังคม มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน จะได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อประสานงาน การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน เพราะจะเกิดการสูญหายได้ คู่แข่งจะเข้ามาขอคืนดี มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ มีรายได้เข้ามาทำให้มีกำลังในการจับจ่ายมากขึ้น เงินทองถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ระวังญาติญาติพี่น้องจะเจ็บป่วย ปลวกบุกรุกบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จะมีหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

จะได้บุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชา มีบุตรบริวารใหม่ๆ จะได้คบหาสมาคมกับคนต่างถิ่นต่างแดน มีความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่การงานมากขึ้น มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ การเจรจาและการแสดงความคิดเห็นควรรอบคอบ เพราะจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้ง่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ควรตั้งสติให้ดี ไม่ควรตื่นเต้นจนเกินไป หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษอีกด้วย มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารเงินทอง จึงทำให้ไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทองมากนัก คนรักจะเห็นใจและให้ความช่วยเหลือ ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ การงานจะฟื้นตัว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย จะได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการงานให้ดีขึ้น การงานจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์ที่ทันสมัยทำให้งานประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน จะมีความพึงพอใจในผลงานของตน การเงินมักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยไม่สนใจการออมเท่าใดนักจึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบเป็นขั้นตอน การเงินของท่านจะดีขึ้นไปพร้อมๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

ผู้ใหญ่มิตรสหายจะให้การสนับสนุนด้วยดี มีการเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีโอกาสได้ปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะได้สมาคมกับญาติพี่น้อง ควรรักษาผลงานเก่าๆ และวิถีทางเก่าๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ การตรงต่อเวลาและยอมรับในกฎระเบียบกติกา ความตั้งใจ ขยันขันแข็ง รับผิดชอบและเอาจริงเอาจังต่อการงานจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ คนรักหรือเพศตรงข้ามญาติมิตรจะนำโชคดีมาสู่ท่าน ญาติมิตรจะนำโชคดีมาสู่ท่าน จะมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

จะได้คบหาสมาคมกับพระสงฆ์องค์เจ้าคนดีมีความรู้ มีโอกาสเดินทางไกลได้พบปะคนต่างถิ่นต่างแดน การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็สามารถแก้ไขได้ จะได้ทรัพย์สินเงินทอง มีโอกาสได้ศึกษาอบรมแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ ความสามารถของท่านที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก จะมีการติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจ เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง จะได้ลาภเป็นของเก่า ผลงานเก่าๆ ที่ทำไว้ มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะใหม่ได้

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

พี่น้องเพื่อนฝูงจะเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ ชอบทำอะไรตามลำพังมากขึ้น ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล จะได้งานที่พึงพอใจ มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกๆ ใหม่ๆ จะมีการเดินทางติดต่อกับชาวต่างถิ่นต่างแดน จะได้รับมอบหมายให้ติดตามหนี้สินขององค์กร มีโอกาสได้พบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดในที่ทำงาน จะได้สิ่งของเก่าๆ จะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่อยู่ในมือของคนอื่นและค้างชำระนานแล้ว ควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินโดยไม่จำเป็น การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมและระวังในการดำเนินชีวิตให้มากขึ้น ไม่ควรให้ใครยืมของรักเพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้าง มีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลสำคัญต่างถิ่นต่างแดน การเจรจาทางธุรกิจประสบความสำเร็จและส่งผลดี จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญมีความรับผิดชอบสูง ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ให้ดี การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย เรื่องทรัพย์สินเงินทองควรรอบคอบ ทำให้กระจ่างและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ง่าย มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง เงินทองที่มีอยู่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ มีโอกาสได้พบรักในขณะที่จิตใจยังสับสนระหว่างคนสองคน จนทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์