นายสมชาย วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ครูสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ส.ค. 62 ณ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตประเวศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7152 ต่อ 6377 - 8 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตสวนหลวง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานประจำรถ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 ส.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2321 7926 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตสวนหลวง      เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ และตำแหน่งพี่เลี้ยง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. - 4 ก.ย. 62 ณ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตสวนหลวง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2322 4672 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางกอกน้อย  เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน     ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจสามารถ         ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 ส.ค. 62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ อาคารบี ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกน้อย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5690 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตประเวศ         เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกองทุนประกันสุขภาพเขต ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ผู้แทนองค์กรเอกชน เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตประเวศ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386 ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ โทร. 0 2349 1816 และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ โทร. 0 2396 1866 ในวันและเวลาราชการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน