จัดช่วงเข้าพรรษา คณะอุบาสกจะแห่ขบวนรับข้าวพระพุทธจากพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายพระพุทธเจ้า

นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 38  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามประเพณี “แล้อุปั๊ดตะก่า” ซึ่งเป็นประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธของคนเชื้อสายไทยใหญ่ในแม่สอด ทุกวันโกนของช่วงเข้าพรรษา คำว่า “แล้อุปั๊ดตะก่า” เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง คณะอุบาสกแห่รับข้าวพระพุทธจากผู้มีจิตศรัทธาถวายพระพุทธเจ้า

ประเพณีนี้เป็นประเพณีของคนท้องถิ่นคนไทยใหญ่ (คนไต) ทางวัดได้จัดให้คณะอุบาสกที่จะหาบหาม นุ่งขาวห่มขาวแล้วรับศีล 5 ก่อนออกเดินแห่ขบวน โดยจัดรูปขบวนเดินมีฆ้อง ระฆัง นำหน้า ตามด้วยพระพุทธรูปที่อัญเชิญใส่พานมา ขบวนหาบจะมีทั้งโตกไม้ จานสำหรับใส่อาหาร ขนมตะกร้าสำหรับใส่ผลไม้ ออกเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินก็จะใส่ลงในขันหรือพานพระพุทธรูป โดยแยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ จตุปัจจัยที่เป็นเงิน และจตุปัจจัยที่เป็นอาหาร

ทั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมอาหารเพื่อนำไปถวาย (ทำบุญ) ข้าวพระพุทธในวันพระ โดยถือเป็นกิจวัตรและจะสอนให้ลูกหลานได้ถือประพฤติปฏิบัติตามและสืบทอดจนมาถึงทุกวันนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษา ดังนั้นคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จึงขอสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กองทุนประกันวินาศภัย