ทั้งส่งขรก.อบรมกับกกต. เตรียมงบฯ สำรวจจัดเตรียมอุปกรณ์ หน่วยเลือกตั้ง สรุปส่งกกต.กทม.แล้ว ย้ำต้องแม่นยำเพื่อป้องกันความผิดพลาด

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ส.ค.62 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากทม.ได้ยื่นกระทู้ถามสดถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่คาดว่าน่าจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าฯกทม.ได้ชี้แจงว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งไว้แล้ว 5 ประการคือ จัดส่งข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งทั้งในส่วนของสำนักงานปกครองและทะเบียน รวมทั้งสำนักงานเขตละ 2 คน รวม 115 คน เข้าอบรมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อรับทราบแนวทาง ขั้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง

รวมทั้งได้จัดเตรียมงบฯสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และสมาชิกสภากทม.ไว้แล้ว 270 ล้านบาท รวมทั้งได้ให้สำนักงานเขตสำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง อาทิ หีบบัตร คูหาเลือกตั้ง หากพบว่าชำรุดให้ซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ครบถ้วน พร้อมทั้งได้ให้สำนักงานเขต สำรวจสถานที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้ง

รองผู้ว่าฯกล่าวว่า ในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ที่จะมีขึ้นนี้ จำนวนสถานที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง มีทั้งสิ้น  6,189 หน่วย เป็นหน่วยที่ตั้งในอาคาร 2,973 หน่วย และหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ 3,216 หน่วย ซึ่งได้สรุปรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) แล้ว อีกทั้งยังกำชับให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งศึกษาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาด เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย