มุกดาหาร/วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 นณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากรถบรรทุกหินทำให้ถนนชำรุด บริเวณบ้านดอนตาล-บ้านโพธิ์ไทร
โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

จากนั้น เวลา 14.45 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน ที่ ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกหินทำให้ถนนชำรุด บริเวณบ้านดอนตาล-บ้านโพธิ์ไทร โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ผู้แทนทางอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถบรรทุกลงพื้นที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการพร้อมที่จะทำตามข้อเสนอแนะที่ทางจังหวัดมุกดาหารแจ้ง ในการที่จะมีการทำความสะอาดถนน พร้อมทั้งซ่อมแซมถนนในส่วนที่ได้รับความเสียหายจากการบรรทุกหินขนาดใหญ่ ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน