เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการระดมทุนการศึกษา และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำชับให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 โรงเรียน ใช้โปรแกรม Thai School Lunch และ School Lunch System ในการจัดอาหารกลางวันนักเรียน

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันได้รวดเร็ว หลากหลาย มีคุณภาพ คุ้มค่า ถูกหลักโภชนาการ พร้อมสร้างเครือข่ายในการระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น