อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย แม้จะถูกจัดตั้งมานานตั้งแต่ปี 2523 เปลี่ยนแปลงสถานภาพ จนเป็นอุทยานแห่งชาติ และถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันนี้ 26 ธ.ค. 2559 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของประเทศไทย และเป็นอุทยานแห่งชาติแรก ในรัชสมัย รัชกาลที่ 10

หลายคนคงคุ้นเคย ทั้งชื่อเสียง ทั้งสถานที่ เพราะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมานานมาก ด้วยเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี รูปลักษณ์ของน้ำตกที่เล่นน้ำได้แทบทุกชั้น และไม่ไกลจากกรุงเทพ ชื่อชั้นของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจึงเป็นที่รู้จักกันมานาน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ยกฐานะมาจากวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยกองบำรุง กรมป่าไม้ ในสมัยนั้น ครั้งนั้นมีเนื้อที่ทั้งหมดเพียง 540 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 189 ไร่ และอยู่ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 351 ไร่ เป็นวนอุทยานสองจังหวัด ต่อมาจึงโอนย้ายไปขึ้นกับสำนักงานป่าไม้เขตนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. 2544 จึงโอนย้ายกลับมาขึ้นกับสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรีอีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 จึงมีการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยผนวกพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเดิม โดยมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าปลูกฟื้นสภาพและป่าธรรมชาติบางส่วน ๔๑.๑๑ ตารางกิโลเมตรหรือ ๒๖,๒๓๘ ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง ๑ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตสวนป่าหลังเขา-ท่าระหัด สวนป่าเขาน้อย สวนป่าลำทองหลาง-หนองมะค่า สวนป่าปากช่อง และพื้นที่แปลงปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ แปลงปลูกป่า FPT.๓/๑ จังหวัดสระบุรี ซึ่งในปัจจุบัน ต้นไม้ใหญ่โตร่มรื่นเป็นป่าที่พลิกฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่มีการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว พื้นที่ได้ถูกจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีเจ้าหน้าที่ดูแล จนน้ำตกเจ็ดสาวน้อยสวยงามผิดหูผิดตาขึ้นมาก ไม่ใช่พื้นที่ของฉิ่งฉับทัวร์ วงเหล้าริมน้ำตกอีกแล้ว เพราะมีกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ริมน้ำตกกลายเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนในพื้นที่ธรรมชาติ เล่นน้ำในบรรยากาศของครอบครัว มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย สถานที่จอดรถยนต์ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นสัดส่วน มีลานกางเต็นท์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรม รวมทั้งกำลังจะมีการสร้างลานกางเต็นท์ใหม่ริมอ่างเก็บน้ำที่สวยงาม จากแหล่งท่องเที่ยวบ้านๆ กลายเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยกเกรดขึ้นมาแบบผิดหูผิดตา

น้ำในลำห้วยมวกเหล็กไหลมาชั่วนาตาปี เกิดเป็นชั้นน้ำตกหินปูนหลากหลายชั้นที่อยู่นอกเขตอุทยานฯก็ยังคงมีร้านค้าริมน้ำที่ระเกะระกะ แต่พอเข้าเขตอุทยานฯ ที่เจ็ดชั้นน้ำตกในพื้นที่ถูกดูแลอย่างดีและเป็นระเบียบสมกับการเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐

ใครไม่เคยไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยก็อยากให้ไปดูใครที่เคยไปมานานมากแล้วอยากจะให้กลับไปดูอีกครั้ง แล้วจะเห็นว่า สาวน้อยทั้งเจ็ด เธอได้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งแล้ว....