เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่โครงการฝายชลอน้ำขนาดกลาง(ฝายมีชีวิต) ลำห้วยทระพีเหนือ บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอป่าติ้ว ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่การกักเก็บน้ำหลังทางสำนักงาน ธกส.อำเภอป่าติ้วร่วมกับชาวบ้านและจิตอาสาได้ร่วมกันสร้างฝายชลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)ขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเก็บนำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดยโสธรเมื่อช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร ได้มีการสร้างฝายชลอน้ำตามลำห้วยต่างๆเพื่อกักเก็บนำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นเพื่อติดตามดูฝายชลอน้ำว่าจะสามารถกักเก็บน้ำได้หรือไม่ดังนั้นในวันนี้จึงลงพื้นที่ไปดูที่โครงการสร้างฝายชลอน้ำขนาดกลาง(ฝายมีชีวิต) ที่ลำห้วยทระพีเหนือ บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พบว่าฝายดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีและเก็บได้มากเพราะได้ทำฝายชลอน้ำห่างกันเป็นระยะ 1 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ได้มีน้ำเก็บไว้เต็มลำห้วยซึ่งสามารถทำให้ดินชุ่มชื้นและเกษตรกรสามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ในการปลูกพืชในฤดูแล้งได้และสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย ดังนั้นในบริเวณดังกล่าวจะไม่กระทบกับการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอีกต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance