กระบี่เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ "ประชุมเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย" ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนี้ซีย ครั้งที่ 25

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ทางจังหวัดกระบี่ จะเป็นเจ้าภาพ การจัดการประชุมเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ครั้งที่ 25 ในระหว่าง วันที่ิ 10-14 กันยายน 2562 นี้ ที่โรงแรมโซฟีเทล กระบี่ บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ซึ่งมีประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จะมีสภาพัฒเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช) กระทรวงต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และจะมีบุคคลสำคัญ ระดับ วีไอพี ที่เดินทางมาประชุมครั้งนี้ ของแต่ละประเทศ จะมีระดับรัฐมนตรี มุขมนตรี คู่สมรส และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เดินทางมาร่วมประชุม ในครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 400 คน

นายสมควร ได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางจังหวัดกระบี่ ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และได้มอบหมายให้กับ หน่วยงานต่างๆ รับหน้าที่ โดยเฉพาะฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด และการจราจร ในการเดินทาง

ทางด้าน พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผบก.ภ.จว.ก.บ.กล่าวด้วยว่า การจัดประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นภาระกิจที่สำคัญ สำหรับเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ซึ่งตนและทาง พ.ต.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ. รมน. จว.กบ.(ท) ก็จะทำการ ซักซ้อมและชี้แจง ภาระหน้าที่ ที่จะต้องปฎิบัติ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งการข่าว การักษาความสงบ ความมั่นคง การประเมินข่าวกลอง ถึงสถานการที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การชุมนุมประท้วง ตลอดไปจนถึงการก่อวินาศกรรม ซึ่งทางจังหวัดกระบี่จะต้องขอกำลังพลจากส่วนกลางเพิ่มเติม ในการดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบ ตลอดการประชุม และการเดินทางกลับของบุคคลสำคัญทั้ง 3 ประเทศ