ฉลาดซื้อเผยผลทดสอบครั้งที่สอง พบดีขึ้นกว่าครั้งแรก จาก 50% เหลือพบแค่ 26% ระบุ 15 ยี่ห้อที่ขายในร้านของฝากภาคใต้ มี 5 ยี่ห้อไม่มีสารกันบูด 6 ยี่ห้อไม่เกินมาตรฐาน และ 4 ยี่ห้อที่เกินมาตรฐานกำหนด รวมทั้งบางยี่ห้อครั้งก่อนตรวจไม่พบ มาครั้งนี้กลับเกินมาตรฐาน เผย 10 ยี่ห้อที่ตรวจพบใส่สารกันเสียแต่ไม่แจ้งบนฉลาก

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ในโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้สุ่มเก็บตัวอย่าง “แกงไตปลาแห้ง” 15 ตัวอย่าง จากตลาดสดและร้านขายของฝากในภาคใต้ ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูดประเภทกรดซอร์บิกและกรดเบนโซอิก เป็นครั้งที่ 2 (โดยสุ่มตรวจครั้งแรก เดือนมี.ค.61)

ผลทดสอบพบว่า มีผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้ง5 ตัวอย่าง ที่ตรวจไม่พบสารกันบูดทั้งสองชนิด ได้แก่ 1.ยี่ห้อ คุณแม่จู้ จากร้านจี้ออ อ.เมือง จ.กระบี่ 2.ยี่ห้อ แม่อร กระบี่ จากร้านศรีกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 3.ยี่ห้อ จี้ถ้าน พังงา จากร้านต้นข้าว-ต้นขิง สนามบินหาดใหญ่ 4.ยี่ห้อ วิน Win จากร้านเฟิร์ส & เฟิร์น สนามบินหาดใหญ่ 5.ยี่ห้อ วังรายา จากร้านขายของฝาก จ.ปัตตานี

ขณะที่มี 6 ตัวอย่าง ตรวจพบสารกันบูด แต่ไม่เกินมาตรฐาน ได้แก่ 1.ยี่ห้อ ณ ชุมพร จากร้านของฝาก อ.เมือง จ.ชุมพร พบปริมาณกรดเบนโซอิก เท่ากับ 23.94 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 2. ยี่ห้อ แม่จิตร สุราษฎร์ธานี  จากตลาดสดเทศบาล สุราษฎร์ธานี พบปริมาณกรดเบนโซอิก เท่ากับ 136.21 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 3.ยี่ห้อ จันทร์เสวย  จากร้านขายของฝาก จ.ปัตตานี พบ180.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 4. ยี่ห้อ ลุงหรอย  จากร้านปิ่นโต สนามบินหาดใหญ่ 218.96 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 5. ยี่ห้อ เจ๊น้อง  จากร้านศรีกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ พบ338.19  มิลลิกรัม/กิโลกรัม 6. ยี่ห้อ ชนิดา พังงา จากร้านเฟิร์ส & เฟิร์น สนามบินหาดใหญ่ พบ482.62  มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ส่วนอีก 4 ตัวอย่าง พบปริมาณสารกันบูดประเภทกรดซอร์บิก หรือกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน ได้แก่ 1.ยี่ห้อ คุณแม่จู้  จากร้านของฝากแม่จู้ ถ.เทพกษัตรี จ.ภูเก็ต พบปริมาณกรดซอร์บิก เท่ากับ  1190.45 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 2.ยี่ห้อ แม่กุ่ย ภูเก็ต จากร้านของฝากแม่กุ่ย จ.ภูเก็ต พบกรดซอร์บิก 1107.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 3.ยี่ห้อ เจ้นา พังงา จากตลาดสดเทศบาล สุราษฎร์ธานี พบกรดเบนโซอิก971.76 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 4.ยี่ห้อ ป้าสุ สุราษฎร์ธานี จากตลาดกิมหยง อ.หาดใหญ่ พบกรดซอร์บิก 697.23 มก./กก และกรดเบนโซอิก 332.01 มก./กก.

น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ฉลาดซื้อเคยสุ่มตรวจแกงไตปลาแห้งครั้งแรก มี.ค.61 จำนวน 10 ตัวอย่าง พบมี 5 ยี่ห้อ ที่มีสารกันบูดเกินมาตรฐาน (ร้อยละ 50) ส่วนครั้งนี้ตรวจ15 ตัวอย่าง พบมี 4 ยี่ห้อ ที่สารกันบูดเกินมาตรฐาน (ร้อยละ 26) ซึ่งดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ใน 3 ยี่ห้อ ที่มีสารกันบูดเกินมาตรฐานในครั้งแรก คือ ยี่ห้อชนิดา จันทร์เสวย และ แม่จิตร ครั้งนี้พบว่ามีสารกันบูดไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งขอชมเชยผู้ประกอบการที่ปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้น

“ที่น่าแปลกใจคือแกงไตปลาแห้ง ยี่ห้อ คุณแม่จู้ (กระปุกแก้วฝาสีทอง) ต้นตำรับดั้งเดิม จากร้านของฝากแม่จู้ จ.ภูเก็ต ที่ครั้งก่อนตรวจไม่พบสารกันบูด แต่ในครั้งนี้พบว่าเกินมาตรฐาน คือ พบกรดซอร์บิก 1190.45 มก./กก. ขณะที่ยี่ห้อเดียวกัน คือ คุณแม่จู้ (กระปุกพลาสติก ฝาสีแดง) ที่สุ่มเก็บมาจาก จ.กระบี่ ตรวจไม่พบสารกันบูด ถึงแม้ว่าจะมีส่วนผสม และ เลข อย. ต่างกัน แต่ชื่อที่เหมือนกัน ก็อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนในการเลือกซื้อได้ว่าแบบไหนมี หรือไม่มีสารกันบูด จึงอยากฝากให้ผู้ประกอบการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและให้ข้อมูลที่ชัดเจน”

นอกจากนี้ การให้ข้อมูลใช้สารกันบูด บนฉลากบรรจุภัณฑ์พบว่า แกงไตปลาแห้งที่ตรวจพบสารกันบูดทั้ง10 ยี่ห้อ ไม่มียี่ห้อใดเลยที่ระบุว่าใช้วัตถุกันเสีย จึงอยากให้ผู้ผลิตปรับปรุงฉลากให้ถูกต้อง เมื่อมีการใช้สารกันบูดจะมากหรือน้อยก็ต้องระบุไว้ให้ผู้บริโภคทราบ

ภญ.ชโลม เกตุจินดา ผู้แทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ กล่าวว่า แกงไตปลาเป็นของฝากภาคใต้ที่เป็นที่นิยม จากผลตรวจสารกันบูด กว่าร้อยละ 73 ที่ไม่เกินมาตรฐาน หรือ ไม่พบสารกันบูดก็ถือว่าน่าชื่นชม โดยเฉพาะผู้ผลิตที่ใช้กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization) ซึ่งไม่ต้องใช้สารกันบูดเลย